Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården ska stärkas

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen samt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att lämna förslag på hur den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas.

- Vi ska ha en jämlik vård i hela landet. Då krävs bra uppföljning och goda möjligheter att identifiera omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Dessa uppdrag ska leda till att regeringen och landstingen får bättre beslutsunderlag, och utgör ett betydande steg i att skapa bättre förutsättningar för en mer kunskapsbaserad vård, säger socialminister Annika Strandhäll.

I uppdragen ingår även att ta fram fem till tio indikatorer som man bedömer är av särskild vikt för jämlik vård. Dessa ska vara indikatorer där datakvaliteten och tillgången redan i dag tillåter jämförelser av god kvalitet, och att utfallet kan presenteras på landstingsnivå.

Uppdragen ska genomföras i samråd med landstingen och regionerna, företrädare för kvalitetsregister, patientorganisationer, övriga relevanta myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Uppdragen ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2019. En delredovisning av uppdragen avseende en övergripande plan för uppdragens genomförande ska lämnas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2018.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.