Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Elever på introduktionsprogram ska kunna få lärlingsersättning

Publicerad

Ersättning ska kunna betalas ut även till elever som går på lärlingsliknande utbildningar på introduktionsprogram inom gymnasieskolan. Det har regeringen beslutat i dag.

Elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan i dag få en ersättning på 1 000 kronor per månad. Ersättningen lämnas under tiden eleven studerar på en gymnasial lärlingsutbildning förutsatt att eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Pengarna ska bidra till elevens ökade kostnader för resor och måltider i samband med arbetsplatsförlagt lärande. Det är Centrala studiestödsnämnden (CSN) som handlägger ansökningarna och betalar ut kostnadsersättningen.

Nu har regeringen beslutat att kostnadsersättning även ska kunna lämnas till elever som deltar i lärlingsliknande utbildning inom vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan. Beslutet sker i linje med den tidigare utvidgningen av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning som innebär att skolhuvudmän från och med hösten 2018 kan söka bidrag för elever som går en lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram. Syftet är att göra det lättare för elever på introduktionsprogrammen att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Det första jobbet kan ofta vara det svåraste att få, eftersom man inte ännu fått visa vad man går för. Att vara lärling är därför en fantastisk start i arbetslivet. Nu förstärker vi ytterligare möjligheten för fler att få erfarenhet som lärling, genom att även elever på introduktionsprogram kan få lärlingsersättning, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2018.

Presskontakt

Malin Appelgren
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström på sociala medier