Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ett år efter FN:s havskonferens – förnyade satsningar för att rädda världshaven

Publicerad

I samband med att Sverige och Fiji för ett år sedan stod värdar för FN:s havskonferens i New York beslutade regeringen att finansiera flera nya internationella havsprojekt. För att fortsätta visa ledarskap fördelar regeringen nu ytterligare 80 miljoner kronor som ska bidra till att förbättra den globala havsmiljön.

− Arbetet för rena och levande hav är prioriterat för regeringen. Havskonferensen var ett genombrott för det globala havsarbetet och nu handlar det om att genomföra den imponerande att göra-lista som då togs fram av regeringar, företag och andra samhällsaktörer. De här är satsningar som kommer bidra i det arbetet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Regeringens internationella havsarbete fokuserar på fyra områden: Minska klimatförändringarnas påverkan på haven, minska den marina nedskräpningen, minska destruktivt och olagligt fiske samt öka det marina områdesskyddet.

De 80 miljoner kronorna som nu delas ut kommer att gå till sammanlagt 15 olika internationella projekt, som på olika sätt anknyter till de fyra prioriteringarna. Att fortsätta stötta arbetet med att minska den marina nedskräpningen är ett särskilt fokusområde som regeringen arbetar intensivt med både nationellt och internationellt.

− Plast i haven är ett enormt problem, men sedan havskonferensen har det börjat hända saker. Fler och fler länder adresserar den ohållbara användningen av engångsplast, den onödiga tillförseln av mikroplast i olika produkter och behovet av att städa stränder och kuster från plastskräp. Det återstår mycket att göra, men det finns hopp, säger miljöminister Karolina Skog.

 

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00