Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Ett nytt premiepensionssystem 2020

Publicerad

Partierna som står bakom pensionssystemet har kommit överens om att reformera premiepensionssystemet för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag om ett nytt premiepensionssystem och utsett Mikael Westberg till särskild utredare. Det nya systemet ska vara på plats 2020.

Premiepensionssystemet är den del av det allmänna pensionssystemet som placeras i fonder. Flera tidigare utredningar har konstaterat att premiepensionens konstruktion gör det svårt för den enskilde att välja fonder. I dag finns över 800 fonder på fondtorget för premiepension.

De senaste åren har det även visat sig att oseriösa aktörer utnyttjat människors okunskap genom metoder som inte hör hemma i ett gemensamt trygghetssystem. Pensionsmyndigheten har konstaterat att flera fondförvaltare brutit mot samarbetsavtalet och därför sagt upp avtalen och avregistrerat 21 fonder från fondtorget. Pensionsmyndigheten driver flera rättsprocesser både i Sverige och utomlands för att de drabbade pensionsspararna ska få tillbaka sina pengar. Pensionsgruppen är överens om att premiepensionssystemet ska behållas men att systemet måste reformeras för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner.

- Dina pensionspengar ska alltid vara trygga och säkra. Pensionsspararnas pengar ska aldrig behöva jagas i skatteparadis och du ska inte behöva vara finansexpert för att få en bra pension, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i Pensionsgruppen.

- En viktig del av reformerna har varit nya hållbarhetskrav inom pensionssystemet – så också inom premiepensionen. De som förvaltar vårt pensionskapital ska inte bara göra det till en god avkastning utan det måste också gå i linje med en hållbar utveckling där vi väger in klimatutmaningarna. Ingen svensk regering har gjort så här mycket för en hållbar finansmarknad tidigare, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionssystemet, har kommit överens om att reformera premiepensionssystemet i två steg vilket innebär att staten kommer ta ett större ansvar för att det inte ska kunna finnas aktörer som lurar till sig våra framtida pensioner.

I väntan på en större reformering har riksdagen i ett första steg beslutat att från och med 1 november 2018 införa hårdare krav på de fonder som finns i dagens premiepensionssystem. Åtgärderna kommer göra fondtorget mer tryggt men det kommer fortfarande vara svårt för den enskilde att överblicka och välja fonder, samt för myndigheter att utöva kontroll och tillsyn.

I ett andra steg får en utredare därför i uppdrag att presentera förslag på ett regelverk för ett nytt, kontrollerat och upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen ska även lämna förslag på en reglering av en myndighet som ska upphandla fonder och ha löpande ansvar för att utbudet på fondtorget är tryggt och av god kvalitet. En konsekvens av dessa åtgärder är att antalet fonder kommer minska avsevärt.

Utredaren Mikael Westberg är i dag chefsjurist på Pensionsmyndigheten där han bland annat varit inblandad i hanteringen av de pågående rättsprocesserna för att säkra och hämta hem pensionsspararnas pengar. Westberg tillträder efter sommaren en ny tjänst som rättschef på Försäkringskassan.

Utredningen om ett nytt premiepensionssystem är en del av Pensionsgruppens pensionsöverenskommelse från december 2017. Utredningen ska senast den 1 november 2019 lämna förslag på nytt regelverk och reglering av den nya myndigheten. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 augusti 2020. Ambitionen är att det nya systemet ska vara på plats under 2020.

Pensionsgruppen har även kommit överens om att inom kort tillsätta en särskild översyn av risknivån i förvalet i premiepensionssystemet.

Pensionsgruppen består av företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Fakta om premiepensionssystemet

Premiepensionen introducerades år 2000. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalet AP7 Såfa.

Det nya premiepensionssystem som Pensionsgruppen enats om i sin överenskommelse från december 2017 utgår ifrån följande principer:

- Förvalet (Sjunde AP-fonden) är utgångspunkten.

- Den som vill ska kunna välja fonder på ett upphandlat fondtorg som bär sina egna kostnader. Den som väljer egna fonder ska upplysas om att denne tar över ansvar och underhåll av sitt val.

- En särskild myndighet ska ha ansvar för det nya fondtorget och svara för att fondtorget hela tiden är tryggt, hållbart och har god kvalitet. Myndigheten ska ha en fristående ställning och sköta sitt uppdrag utifrån principer som fastställs i lag.

- Myndigheten ärver det nuvarande fondtorget och omvandlar sedan detta till ett ansvarfullt, tryggt och kontrollerbart fondtorg. Hur många fonder som kommer att finnas i framtiden kommer inte att regleras utan blir en uppgift för den nya myndigheten att bestämma efter en avvägning mellan reell valfrihet bland kostnadseffektiva fonder, efterfrågan och möjligheten att granska avtalsefterlevnaden och säkerställa fonder av god kvalitet. En förutsedd konsekvens av detta, inklusive genomförandet av de hårdare kraven på dagens fondtorg, är att antalet fonder avsevärt kommer att minska.

- Åtgärder introduceras för att säkerställa att kapitalet på fondtorget placeras hållbart.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.