Innehållet publicerades under perioden

-

EU-och handelsminister Ann Linde deltar i Allmänna rådet i Luxemburg 26 juni

Allmänna rådet möts 26 juni för att förbereda kommande europeiskt råd som har en omfattande dagordning där frågor om migration och EU:s utvidgning står i fokus. Dessutom kommer Polen och kommissionen ges tillfälle att redogöra för sin syn på utvecklingen av rättsstatens principer i Polen.

På agendan står bland annat rättsstatens principer i Polen, EU:s långtidsbudget och läget i Brexitförhandlingarna. EU-ministrarna ska också förbereda inför Europeiska rådets möte i juni – med fokus på bland annat migration, säkerhet och handelsrelaterade frågor.

Vid mötet i Allmänna rådet den 26 juni 2018 avser kommissionen presentera sin bedömning av utvecklingen för rättsstatens principer i Polen, sedan kommissionen den 20 december 2017 i ett motiverat förslag aktiverade artikel 7(1) i EU-fördraget.

Kommissionen har föreslagit att rådet i juni fullföljer sina åtaganden enligt artikel 7.1 i EU-fördraget genom att höra Polen. Vid utfrågningen kommer medlemsstaterna ges möjlighet att ställa konkreta frågor till den polska regeringen om deras rättsreformer.

- Jag kommer fråga hur den polska regeringen avser komma till rätta med det systematiska hot mot rättsstatens principer som kommissionen har identifierat. Rättsstatens principer ska gälla i hela EU, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Vid mötet kommer EU:s chefsförhandlare Michel Barnier att informera om framsteg i förhandlingen samt diskutera det väntade förslaget från UK om den framtida ekonomiska relationen.

- Jag är mycket nöjd över de stora framsteg som gjort i förhandlingen av utträdesavtalet där över 80% av texten är överenskommen. Men lösningar för att garantera en fortsatt osynlig gräns på Irland och en nödvändig tvistlösningsmekanism återstår. Jag ser också fram emot de förtydligande som kommer från brittisk sida beträffande den framtida ekonomiska relationen. Detta behövs för att vi ska kunna förhandla vidare.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00