Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Första mötet med patientrådet

Publicerad

För att löpande få ett patientperspektiv på aktuella frågor inom svensk hälso- och sjukvård har regeringen under våren beslutat att inrätta ett patientråd hos socialministern. I dag måndag äger det första mötet rum med huvudsakligt syfte att diskutera hur patientrådet ska fungera framåt samt hur patientföreträdare kan inkluderas mer som bollplank.

– Det är viktigt att säkerställa att patientperspektivet alltid står i fokus. Jag träffar regelbundet olika slags patientorganisationer, men jag har saknat ett gemensamt forum för att diskutera långsiktiga sjukvårdsfrågor med patientföreträdare. Det ändrar vi på nu, säger socialminister Annika Strandhäll.

En bredare krets organisationer har bjudits in till dagens möte för att diskutera hur patientrådet ska utformas och vilka som ska företrädas i det. Regeringen har bjudit in organisationer som representerar olika patientgrupper, intresseorganisationer för äldre, med flera. I ett senare skede kommer ledamöterna i patientrådet formellt att utses.

Det nya rådet kommer att fokusera på hälso- och sjukvårdsfrågor. Sedan tidigare bjuder regeringen in till regelbundna möten med likartad utformning gällande pension samt funktionsnedsättning.

Kontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00