Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist undertecknar JEF-avtal i London

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte London den 27–28 juni. Tillsammans med övriga försvarsministrar inom Joint Expeditionary Force (JEF) undertecknade statsrådet ett samarbetsavtal som innebär att JEF når full operativ förmåga.

Peter Hultqvist undertecknar JEF-avtalet.
Vid mötet diskuterade försvarsministrarna den framtida visionen för JEF. Samtliga försvarsministrar signalerade JEF:s roll som en viktig del i det säkerhetspolitiska samarbetet i norra Europa. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

I JEF-samarbetet ingår Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Försvarsministern deltog i ett möte med samtliga JEF-länders försvarsministrar. Vid mötet diskuterade försvarsministrarna den framtida visionen för JEF. Samtliga försvarsministrar signalerade JEF:s roll som en viktig del i det säkerhetspolitiska samarbetet i norra Europa.

Undertecknandet av samarbetsavtalet innebär att JEF uppnår full operativ förmåga. JEF kan bland annat ställas till förfogande för insatser inom ramen för FN, EU, och Nato. Deltagarländerna beslutar självständigt, från fall till fall, och i enlighet med nationella beslutsprocesser, om deltagande i övningar eller militära insatser.

Under besöket i London hade försvarsministern bilaterala överläggningar med sin brittiska kollega Gavin Williamson, vid vilket försvarsministrarna diskuterade hur det bilaterala samarbetsprogrammet utvecklas. Därutöver träffade Peter Hultqvist biträdande försvarsministern för försvarsmateriel- och forskningsfrågor Guto Bebb och ett antal tankesmedjor.

- Undertecknandet är ett ytterligare ett steg framåt i utvecklingen av JEF. Den brittiskledda snabbinsatsstyrkan är ett viktigt bidrag till det säkerhetspolitiska nätverket i vår del av Europa, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

 

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om JEF

Utöver Storbritannien och Sverige deltar Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Norge i JEF.