Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hårdare EU-regler för antibiotika till djur

Publicerad

EU får strängare regler kring antibiotikaanvändning till djur. Antibiotikafrågan har varit en mycket viktig fråga för regeringen under förhandlingarna och här har Sverige varit framgångsrikt.

- Om vi vill ha effektiva antibiotika i framtiden är det oerhört viktigt med en lagstiftning som innehåller bestämmelser om ansvarsfull användning av antibiotika. Tillsammans med likasinnade medlemsstater har vi arbetat hårt för att få in sådana bestämmelser och det har gett resultat. Till exempel har vi nu ett förbud mot att ge antibiotika i förebyggande syfte till friska grupper av djur vilket jag är mycket glad för. Friska djur behöver ingen antibiotika – i Sverige använder vi minst antibiotika till djur i EU och samtidigt växer till exempel svenska grisar snabbast i världen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Förslaget innehåller även flera andra bestämmelser om hur antibiotika får användas till djur och det är en nyhet jämfört med nu gällande EU-lagstiftning som inte innehåller några sådana bestämmelser.

- Det här visar tydligt att även små medlemsstater kan ha stor påverkan på viktiga frågor inom EU. Sedan vi blev medlemmar har vi varit med och drivit fram flera viktiga beslut inom området, till exempel. förbudet mot användning av antibiotika för att få djuren att växa snabbare, säger Sven-Erik Bucht.

Den nya förordningen reglerar djurläkemedlens hela livscykel, från godkännande till användning. Andra viktiga delar för Sverige i förhandlingarna har varit att säkerställa tillgången till godkända läkemedel på små marknader som den svenska och minska den administrativa bördan för både företag och myndigheter. Även i dessa delar har förhandlingarna fallit väl ut. Ministerrådet har ställt sig bakom ett förslag till ny förordningen om veterinärmedicinska läkemedel.

I ett nästa steg ska förslaget formellt antas och de nya bestämmelserna börjar sedan gälla efter tre år.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.