Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Helene Hellmark Knutsson talar på UKÄ:s konferens om högre utbildning i Norden

Onsdagen den 13 juni inledningstalar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, på konferensen Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region. Konferensen arrangeras av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och är en del i Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Ämnen som kommer tas upp är bland annat hur digitalisering kan hjälpa oss att lösa våra samhällsutmaningar på kort och lång sikt, samt hur vi kan lära av varandra i Norden när det gäller kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning.

Tid: 13 juni, kl. 9.00
Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm

Kontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00