Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Ibrahim Baylan deltar i rådsmöte om EU:s energipolitik

Publicerad

EU:s energiministrar träffas i Luxemburg den 11 juni för ett möte i rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE). Ministrarna väntas ta ställning till hur samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna för el- och naturgasmarknaderna ska fungera och organiseras.

Byrån för nationella energitillsynsmyndigheter ACER har en samordnande funktion när regler för den europeiska marknaden för energi ska harmoniseras. Byrån bildades 2009 och behöver anpassas till EU:s nuvarande energipolitik.

− ACER fyller en viktig funktion för att fortsatt utveckla den inre marknaden för energi. Med ett framåtblickande perspektiv behövs en uppdatering av det regelverk som styr byråns arbete, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

ACER meddelar åsikter och rekommendationer i frågor av betydelse för EU:s energimarknad. Organisationen fattar i vissa fall också beslut i gränsöverskridande frågor där nationella tillsynsmyndigheter inte kommer överens.

Ordförandeskapet kommer även vid mötet att ge en statusuppdatering vad gäller pågående förhandlingar av reviderade direktiv för energieffektivisering och förnybar energi, liksom för den nya styrningsförordningen för Energiunionen.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.