Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Infrastrukturministern arrangerar uppföljningsmöte om cykelstrategi

Publicerad

Onsdag 13 juni står Näringsdepartementet och infrastrukturminister Tomas Eneroth som värd för ett uppföljningsmöte om regeringens nationella cykelstrategi. Syftet med mötet är att presentera resultat som framkommit ur regeringsuppdragen samt ha en gemensam framåtsyftande dialog om det fortsatta arbetet.

Tid:
Plats: Uppsala, Park Inn Storgatan 30

Regeringen lanserade i april 2017 En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet.

På uppföljningsmötet imorgon presenteras resultat från regeringsuppdragen och infrastrukturministern berättar om regeringens arbete för ökad och säker cykling. Fokus är på att gemensamt diskutera vägen framåt. 60-tal representanter för kommuner, föreningar, branschorganisationer samt myndigheter kommer att finnas på plats.

Media är välkomna från kl.12. För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Kathrin Österlund.

Kontakt

Kathrin Österlund
Politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00