Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan ska förändras så fler klarar av gymnasiet

Publicerad

Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan och fler elever ska slutföra sina studier i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Därför har regeringen beslutat om förändringar i gymnasieförordningen som bland annat rör gymnasieskolans introduktionsprogram.

Ett sätt att öka genomströmningen i gymnasieskolan är att fler elever klarar av ett introduktionsprogram för att sedan kunna fortsätta studierna inom ett nationellt gymnasieprogram eller gå ut i arbetslivet. Därför ska bestämmelserna om vad som ska ingå i en individuell studieplan och i ett gymnasieintyg förtydligas.

Ändringarna innebär att språkintroduktionen i svenska eller svenska som andraspråk endast ska kunna bedrivas under en kort inledande period vilket inte är tydligt i dagens reglering. Det är viktigt att eleverna inom språkintroduktion tidigt under sin utbildning även läser andra kurser exempelvis matematik eller samhällskunskap då det kan öka motivationen och förbättra resultaten.

Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ ska innehålla kurser i gymnasieämnen om eleven har förutsättningar att klara av dem. De elever som läser individuellt alternativ behöver tidigt i sin utbildning börja läsa gymnasieämnen även om eleverna i första hand ska läsa de grundskoleämnen de saknar godkända betyg i.

Bestämmelserna om vad som ska ingå i en individuell studieplan och i ett gymnasieintyg förtydligas. Förtydligandet innebär att det på introduktionsprogram ska framgå av såväl den individuella studieplanen som gymnasieintyget vilket yrkesområde utbildningen inriktats mot då eleven läst yrkeskurser.

Skolarbetet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska förläggas så att eleverna så långt som möjligt får sammanhållna skoldagar.

- En gymnasieutbildning är en vattendelare på arbetsmarknaden. Flera studier visar att de som har en slutförd gymnasieutbildning i bagaget har lättare för att få jobb. Regeringen gör nu flera förändringar av gymnasieskolan för att öka genomströmningen för elever på introduktionsprogrammen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Förändringarna förväntas träda i kraft den 20 juli 2018.

Presskontakt

Malin Appelgren
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00