Innehållet publicerades under perioden

-

Margot Wallström till Bryssel för högnivåmöte om klimat och säkerhet

På fredag den 22 juni deltar utrikesminister Margot Wallström i ett högnivåmöte om klimat och säkerhet i Bryssel, som leds av EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik Federica Mogherini.

Mötet kommer att samla ministrar, parlamentariker, tankesmedjor, civilsamhällesrepresentanter och andra internationella ledare för att diskutera existerande och nya klimatrelaterade säkerhetshot samt vilka åtgärder som krävs för att hantera dessa.

- Klimatförändringarna utgör en av våra största säkerhetsutmaningar, detta måste tas på fullaste allvar av det internationella samfundet. Det är därför väldigt välkommet att Federica Mogherini tagit initiativ till det här mötet, som kommer att utgöra en viktig plattform för att ta vidare diskussionen om hur vi bör tar oss an denna problematik, säger utrikesminister Margot Wallström.

Sverige driver kontinuerligt att länken mellan klimat och säkerhet uppmärksammas i internationella fora. Det handlar om allt ifrån översvämningar och extrema väderfenomen som orkaner till långvarig torka och ökenspridning, som kan leda till ökad konkurrens över bristande naturresurser, påverka människors försörjningsmöjligheter samt deras tillgång till mat och färskvatten. Detta påverkar risken för kris och konflikt, och kan spä på redan instabila förhållanden i sviktande stater.

- Att klimatförändringar påverkar säkerheten i vår omvärld är tydligt, men vi måste arbeta ännu hårdare för att öka förståelsen och kunskapen om länken klimat-säkerhet i internationella fora. Sverige kommer att fortsätta verka för att denna fråga får ökad uppmärksamhet, inte minst verkar vi för att FN:s säkerhetsråd ska ta hänsyn till detta då kriser och konflikter diskuteras, säger utrikesminister Margot Wallström.

 

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Mobil 070-2663105
e-post till Adriana Haxhimustafa