Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Moderniserade regler för trygghetssystemen i EU

Publicerad

Under de senaste åren har förhandlingar pågått om att modernisera EU:s 60-åriga regelverk som samordnar medlemsstaternas sociala trygghetssystem inom unionen. I dag vid ministermötet i Luxemburg beslutades hur Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) ser på den fortsatta inriktningen för det nya regelverket.

– Den svensk som över tid bor och jobbar i ett annat europeiskt land ska känna trygghet kring sjukvård, pension och sociala rättigheter. För den svenska regeringen är det särskilt viktigt att jämställdhet och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden främjas. Här har det gjorts stora framsteg, säger socialminister Annika Strandhäll.

Dagens beslut innebär bland annat att reglerna för samordningen av föräldrapenningförmåner moderniseras och att ytterligare åtgärder för att motverka fel och bedrägerier vidtas. I dessa frågor har Sverige varit drivande och fått stort gehör. Samtidigt slås fast att det fortsatt kommer vara medlemsstaterna själva som bestämmer över och utformar de nationella trygghetssystemen.

–Det sociala toppmötet som anordnades i Göteborg i höstas var ett viktigt steg på vägen mot ett socialt Europa. Dagens beslut är ett ytterligare viktigt steg som kommer underlätta för alla som vill flytta och arbeta inom EU, säger Annika Strandhäll.

Ministerrådets allmänna inriktning ska nu behandlas av EU-parlamentet innan slutligt beslut kan fattas.

Bakgrund

Social trygghet som avser socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och hälso- och sjukvården är en nationell angelägenhet i EU. Men i och med att personer flyttar mellan olika EU-länder finns det behov av samordning av de olika nationella systemen så att personer till exempel inte förlorar intjänad pension och lättare får tillgång till sjukvård även när de befinner sig i ett annat medlemsland. Samordningen regleras i förordning 883. Regelverket ses nu över för att utveckla och modernisera det i takt med samhällsutvecklingen i stort.

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00