Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsdepartementet i Almedalen

Publicerad

Näringsdepartementets statsråd medverkar under Almedalsveckan i olika seminarier och evenemang. Näringsdepartementet arbetar med frågor som rör boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringsliv, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt, samt transporter och infrastruktur.

Nedan följer ett urval av statsrådens engagemang i Almedalen.

Mikael Damberg

Söndag
14.30 - Allmän invigning av Almedalen: Näringsminister Mikael Damberg håller tal. Stora scen, Strandvägen 2.

Måndag
10.00 - Inviger Techarenan., Serendipidy Challange, Stora scen/Techarenan Strandvägen 2
11.00 - Panelsamtal: Digital transformation – future of work. Google. Hästgatan 1
13.05 - Almedalens stora näringspolitiska debatt/utfrågning – Vart går svensk industri?, Industrirådet. S:t Hansgatan 18F/Trappgränd.
13.45 - Seminarium: Utländska investeringar – en motor för Sverige, Business Sweden & Dagens Industri. Donners plats 2
14.30 - Seminarium: Hur skapar vi bättre förutsättningar för ökad innovationskraft inom samhällsbyggnad?, Svensk byggtjänst & Bygg 4.0. Samhällsbyggararenan på fartyget Blue Charm, Visby hamn.
16.00 - Seminarium: Företagandets glastak – hur blir Sverige jämställt i entreprenörskap?, Grant Thornton & Företagarna. Strandvägen, H521

Tisdag
08.45 - Öppna Nasdaq-börsen från Almedalen med efterföljande frågor, Dagens industri & Danska Bank. Dagens industris tält, Donners plats 2.
09.00 - Seminarium: Världens största utmaningar kan lösas med svensk innovation – om kraften i entreprenörskap, Dagens industri & Danske Bank. Dagens industris tält, Donners plats 2.
10.15 - Seminarium: Hur stärker vi svensk fordonsindustri?, BIL Sweden & MRF, Cramérgatan 3, Campus Gotland, E-huset, sal B25
11.30 - Prisutdelning: Innovationstävlingen Transformativ infrastruktur – innovation för nollutsläpp. Därefter paneldebatt med miljöminister Karolina Skog. Naturvårdsverket m.fl. Veckans Affärer, Kronstallsgränd 4
12.20 - Seminarium: Vårt ekonomiska läge – utmaningar och möjligheter i en politisk orolig tid, Swedbank. Volters gränd 8
13.30 - Seminarium: Testbädd Göteborg – verktyg för att möta städers utmaningar och samtidigt skapa internationell lyskraft?, Göteborgs Stad & Västsvenska Arenan. Västsvenska Arenan, Strandvägen H553 (Vid Kruttornet)
15.00 - Seminarium: Så blir Sverige Europas hetaste industriland, Vattenfall. Energihuset, Mellangatan 9

Onsdag
08.30 - Seminarium: Hur blir Sverige en världsledande AI-nation som stärker den svenska industrins konkurrenskraft?, ABB. Hästgatan 5
10.00 - Seminarium: Hur blir Sverige ett hållbart välfärdssamhälle?, IKEA, Handelns Hus, Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1.
11.15 - Panel: Resursinnovation – nästa steg för det svenska startup-undret, Chef och Samhall. Korsgatan 24
12.30 - Seminarium: Politik för fler viktiga jobb / Kockduell mot Elisabeth Svantesson, Visita. Trädgården på Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26
13.30 - Seminarium: Innovation i samhällets tjänst, Microsoft, Pickit, våning 2, Södra kyrkogatan 3.
15.30 - Intervju Expressen TV, Expressen. Expressens scen, Donners plats, Hamngatan
16.00 - Intervju Ny Teknik, Ny Teknik, Dagens Medias båt (White Pearl), Visby hamn, nära Hamnplan 5
16.35 - Mikrofestival & Öppet talarforum: Ekonomisk och social hållbarhet – Kultur som katalysator för attraktiva städer, Gather Festival & Atrium Ljungberg. Södra murgatan 9.

Torsdag
08.20 - Intervju med Di TV Börsmorgon, Dagens industri. Dagens industris scen, Donners plats 2
09.30 - Svensk Handel – knäckas av eller knäcka utanförskapet och kriminaliteten, Svensk Handel. Handelns Hus, Kårhuset Rindi. Donnersgatan 1.
17.15 - Anförande: Framtidens arbetsmarknad – kommer vi ha kompetensen?, Saco. Sjöbergs Bakgård, Strandgatan 18

Peter Eriksson

Måndag
16.00 - Seminiarum: Är artificiell intelligens ett hot – och varför verkar ingen bry sig? Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda. Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12
17.00 - Varför borde fler bostäder byggas i trä? Folkhem. Clarion Hotel Wisby

Tisdag
08.15 – Seminarium: Boende efter plånbok – vart går gränsen? Business Arena, SSSB. Supper, Strandgatan 9.
10.30 – Seminarium: Hur skapas en smartare samhällsbyggnadsprocess med hjälp av digitala standardiserade detaljplaner? Lantmäteriet. Wisby Strand Congress & Event.
12.30 - Utfrågning på scen av Dagens samhälle
14.00 – Seminarium: Ansvarsfullt byggande – hur kan vi bygga bostäder med lägre hyra? Örebro kommun. Wisby Strand Congress & Event
15.00 – Seminarium: Etik, hållbarhet och regeringens syn på artificiell intelligens. Digitaliseringsrådet. Södra kyrkogatan 3.

Onsdag
10.00 – Seminarium: Krävs det ett livslångt lärande för digitaliseringen av Sverige? IT & Telekomföretagen, Digitaliseringsrådet. Almedalens hotell, Strandvägen 8.
11.15 – Seminarium: Smart urbanisering, att bygga i det redan byggda. Boklok, Sveriges träbyggnadskansli. Strandvägen H515
13.40 – Seminarium: Framtidens sociala bostadspolitik, SABO, Mellangatan 7

Torsdag
10.00 – Seminarium: Utan kompetensutveckling stannar Sverige. TCO. Strandgatan 19.
11.00 – Seminarium: Ökad digitalisering i industrin – ett hot mot jobben eller nyckeln till framtidens konkurrenskraft? Stora Enso. Gotlands museum
12.30 – Seminarium: Makten över arkitekturen i brytningstid. Boverket. Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1.
14.00 - Deltar i mångfaldsparaden

Sven-Erik Bucht

Torsdag
10.00 – Monterbesök: Hela Sverige Ska Leva. S:t Hans café, S:t Hansplan 2
11.30 – Intervju med Expressen. Expressens scen, Donners plats.
12.00 - Monterbesök: Svenska Jägareförbundet, Ödins Garveri, Tage Cervins gata 3
13.30 – Intervju med Dagens Samhälle, Dagens Samhälles scen, Donners plats.
16.00 - Monterbesök: Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Cramérgatan 3
17.00 Monterbesök: Axfood, Handelns Hus, Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1.

Tomas Eneroth

Tisdag
12.25 - Stockholmslunchen – Stockholms infrastruktur. Supper, Strandgatan 9
15.30 - Anförande Aerospace Almedalen. Strandvägen 4

Onsdag
10.45 – Seminarium: Är Sverige redo för framtidens fordon?, BIL Sweden. Campus Gotland rum B25, Cramérgatan 3, Visby
13.30 – Seminarium: "dyra stickspår eller nya stambanor?", Sveriges fyra södra Handelskammare. Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid Kruttornet
15.00 - Seminarium: "Hur går det för sjöfarten efter valet?", Blå tillväxt. Hamngatan 1, trädgården

Torsdag
10.00 – Seminarium: Samhällsbygget Sverige – vart är vi på väg, Skanska. Skanskas trädgård, Rostockergränd 4
11.30 – Seminarium: "Godsstrategi i hamn – men är politiken ur kurs?", Industrins utvecklingsråd. Hamngatan 3

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.