Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nordisk strategi för bioekonomi antagen vid ministerrådsmöte i Haparanda

Publicerad

Vid Nordiska ministerrådsmötet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk i Haparanda fattades idag, den 27 juni, beslut om ett strategiskt bioekonomiprogram för Norden. Bioekonomiprogrammet innehåller 15 insatser för att stödja utvecklingen mot en biobaserad ekonomi.

Den bioekonomistrategi som de nordiska länderna nu har enats om ska bidra till att underlätta utvecklingen av både nya och gamla värdekedjor och optimera möjligheterna för produktion och värdeskapande av biomassa. Arbetet med strategin inleddes under det isländska ordförandeskapet 2014 då en bioekonomipanel tillsattes i syfte att presentera ett strategiskt program för den nordiska bioekonomin.

- Norden har en värdefull och relativt unik plats i världen – en plats som innebär många möjligheter och ett stort ansvar att bidra till den nödvändiga övergången till hållbara samhällen och att utveckla nya biobaserade tekniker och lösningar som bidrar till en hållbarare framtid. Den nordiska bioekonomistrategin ger oss en riktning som kan bidra till att de nordiska länderna tillsammans kan bli ledande i flera bioekonomiska värdekedjor med utgångspunkt från såväl land som vatten och återvinning, säger Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.

Vid ministerrådsmötet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk i Haparanda diskuterades dessutom finansieringen av NordGen (Nordiskt genresurscenter) och hur en långsiktig balans mellan budget och verksamhet kan uppnås. Andra frågor på dagordningen var till exempel behovet av att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna, användning av ny teknik och digitalisering inom fiskenäringarna samt nordiska initiativ inom besöksnäringen.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.