Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nordiskt polissamarbete fördjupas

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag undertecknat en avsiktsförklaring om fördjupat polissamarbete med sina nordiska kollegor.

Ett fördjupat samarbete mellan de nordiska länderna skapar bättre förutsättningar att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det bidrar även till ett mer effektivt utnyttjande av resurserna.

Avsiktsförklaringen bidrar till att skapa förutsättningar för att kunna bedriva operativt polisarbete på varandras territorium i större utsträckning jämfört med i dag. Exempelvis ska närmaste polispatrull kunna ingripa mot ett pågående brott även om det innebär att det sker i ett annat nordiskt land än polispatrullens hemland. Det föreslås också att polis från ett nordiskt land ska kunna patrullera in över gränsen till ett annat nordiskt land.

Även redan befintliga möjligheter till samarbete bör också utvecklas för att underlätta det vardagliga samarbetet på regional och lokal nivå.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh