Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nu kommer mer pengar till Sveriges studerande

Publicerad

Den 1 juli höjs studiemedlens bidragsdel med cirka 300 kronor per studiemånad för heltidsstuderande. Samtidigt höjs studiebidraget inom studiehjälpen, som främst lämnas till elever i gymnasieskolan, med cirka 200 kronor per månad. Höjningen av studiebidraget inom studiehjälpen innebär dessutom en retroaktiv utbetalning på 900 kronor för tiden från och med den 1 mars.

– Det är första gången på över 10 år som studiebidraget inom studiehjälpen höjs. När det går bra för Sverige vill vi att framgångarna kommer alla till del och satsa på höjda studiebidrag. Det betyder mer pengar till elever och studerande utan att de studerandes studieskulderna ökar, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Den höjda bidragsdelen inom studiemedlen börjar gälla från och med den 1 juli 2018. Studiebidraget inom studiehjälpen gäller också från och med 1 juli 2018, men betalas ut retroaktivt för perioden mars till juni 2018.

Den höjda bidragsdelen inom studiemedlen berör drygt 500 000 studerande. Höjningen av studiebidraget inom studiehjälpen – som främst lämnas till elever i gymnasieskolan – berör cirka 400 000 elever.

Senaste gången en höjning genomfördes inom studiehjälpen var 2006.

Presskontakt

Malin Appelgren
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström på sociala medier