Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny djurskyddslag beslutad av riksdagen

Publicerad

Riksdagen har nu beslutat att anta den nya djurskyddslagen och förslaget till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Den nya djurskyddslagen är tänkt att träda i kraft den 1 april 2019. Den nya lagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur.

– Den nya djurskyddslagen innebär att vi har tagit ytterligare ett steg i riktning mot en bättre djurvälfärd. Det känns därför väldigt bra att riksdagen nu har ställt sig bakom regeringens förslag, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen lämnade i mars i år ett förslag till en helt ny, uppdaterad och moderniserad djurskyddslag till riksdagen. Den nya lagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Andra viktiga nyheter i lagen är ett uttryckligt krav på kompetens för alla som tar hand om djur, ett förbud mot att överge djur och ett stärkt skydd för djur som tävlar och deltar i prov.

– Vi har gjort noggranna överväganden för att se till att reglerna i största möjliga utsträckning utformas så att de främjar målet i livsmedelsstrategin om en ökad livsmedelsproduktion. Vi vill behålla vår höga nivå på djurhälsa och djurvälfärd samtidigt som vi värnar om djurhållarnas vilja och möjligheter att växa och starta nya verksamheter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen föreslog även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som innebär att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten får möjlighet att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem till berörda myndigheter.

I går beslutade riksdagen att anta den nya djurskyddslagen och förslaget till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Den nya djurskyddslagen är tänkt att träda i kraft den 1 april 2019.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

genväg: