Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden

Publicerad

Regeringen har beslutat att utse Marcus Isgren till ny ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden. Marcus Isgren tillträder tjänsten den 1 oktober i år.

- Jag är mycket glad för att Marcus Isgren har tackat ja till uppdraget som ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden, säger konsumentminister Per Bolund. Som domare och administrativ direktör i allmän domstol har Marcus Isgren stor erfarenhet av såväl kvalificerat juridiskt arbete som ledningsarbete inom statsförvaltningen.

Marcus Isgren är i dag rådman och administrativ direktör vid Södertörns tingsrätt. Isgren är även extern avdelningsordförande vid Allmänna reklamationsnämnden.

- Jag ser fram emot att leda en myndighet som har så stor betydelse för konsumenterna. Eftersom antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ständigt ökar blir det en utmaning att fortsätta arbetet med att effektivisera verksamheten utan att äventyra kvaliteten, säger Marcus Isgren.

Om Allmänna reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden har till uppgift att kostnadsfritt pröva tvister mellan en konsument och en näringsidkare som härrör från ett avtal om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. Myndighetens ansvarsområde innefattar även att informera konsumenter och näringsidkare om myndighetens praxis, stödja den kommunala konsumentverksamhetens hantering av tvister genom utbildning och information, och genomföra förtroendeskapande åtgärder i förhållande till näringslivet. ARN har cirka 50 anställda. Förvaltningsanslaget 2018 uppgår till ca 44 miljoner kronor. ARN är en enrådighetsmyndighet med insynsråd och är till sin helhet lokaliserad till Stockholm.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00