Innehållet publicerades under perioden

-

Ny webbsatsning för utländska byggföretag ska öka konkurrensen

Boverkets nya webbsatsning ska sänka trösklarna för utländska byggherrar och entreprenörer som vill bygga bostäder i Sverige. Syftet är att främja konkurrensen genom att underlätta för fler aktörer att verka på marknaden.
Den nya webbplatsen som lanseras den 12 juni är ett uppdrag som Boverket gjort på uppdrag av regeringen.

Tid:
Plats: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70

Medverkande: Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren med flera.

Välkommen!

Tid: Tisdag 12 juni 2018 kl. 11.00
Plats: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70

Medverkande: Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren med flera.

Anmälan till Carl-Martin Vikingsson
Ta med legitimation

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00