Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang

Publicerad

Regeringen kommer att gå vidare med frågan om att införa en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger och i storkök. Därför planerar regeringen att ge Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Konsumentverket undersöka hur man ska gå till väga för att införa en sådan märkning.

Det finns ett stort intresse idag för var mat kommer ifrån men det är, till skillnad från i butikerna, svårt att få tag i den informationen när man äter på restaurang. Regeringen har under mandatperioden vid flertal tillfällen uppmanat restaurangbranschen att ta fram en frivillig ursprungsmärkning. Resultatet har inte varit tillfredställande och därför förbereder regeringen nu att göra ursprungsmärkningen obligatorisk.

- Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning. I matbutiker är det idag lätt att få reda på köttets ursprung, men så är det inte när man är ute och äter på restaurang. Därför vill regeringen införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött även på restauranger och i storkök, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Ursprungsmärkning av kött är ett bra sätt att ge information om den mat som hamnar på tallriken. Genom att sätta ett tydligt informationskrav på branschen ges konsumenten kunskap om livsmedlens ursprung både när man handlar i butik och äter på restaurang, säger konsumentminister Per Bolund

Enligt gällande bestämmelser måste ett medlemsland anmäla till EU-kommissionen om landet vill införa ytterligare nationella bestämmelser om ursprungsmärkning. I anmälan behöver landet visa på samband mellan kvalitet och ursprung samt kunna visa att konsumenterna efterfrågar ursprungsmärkning.

Regeringen planerar därför att ge Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Konsumentverket undersöka hur man ska gå till väga för att införa en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger och i storkök.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00