Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att informera arbetsgivare om ansvaret och möjligheten till stöd för att tillhandahålla tolktjänst i arbetslivet. Regeringen skjuter även till 45 miljoner för att öka möjligheten till tolktjänst. Syftet är att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.

- Vi vill att flera arbetsgivare använder sig av det stöd som finns med tolktjänst och i förläggningen att flera som är döva eller hörselskadade får möjligheten att bidra fullt ut med sin kompetens. Att kunna arbeta och få försörja sig själv genom eget arbete har stor betydelse för alla människor, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Bättre information till arbetsgivare om möjligheten till stöd
Arbetsgivare som vill anställa personer med funktionsnedsättning ska inte hindras att anställa för att de saknar information om vilka möjligheter till stöd som finns. Information om vilket stöd man kan få och vilket ansvar olika huvudmän har för att tillhandhålla tolk kan bidra till att både öka kunskapen och minska otydligheter för arbetsgivare.
Därför ger regeringen i uppdrag till Myndigheten för delaktighet att informera arbetsgivare och andra berörda aktörer om vilka stöd, tekniker och tjänster som finns för att ge möjligheter till tolktjänst på en arbetsplats.

Vidare ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att administrera och fördela 45 miljoner till tolktjänst i arbetslivet under åren 2018 – 2020 med syfte att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.

Myndigheten för delaktighet ska slutrapportera sitt uppdrag den 24 juni 2021.

 

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Lena Hallengren på sociala medier

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter