Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Öppen nätbaserad utbildning för alla – nu blir det lättare att anordna MOOCs

Publicerad

Regeringen vill att fler ska delta i öppen nätbaserad utbildning (så kallade MOOCs). För att det ska bli lättare för lärosätena att arrangera sådan utbildning har regeringen beslutat om ett tydligare regelverk.

– Den digitala utvecklingen gör att allmänheten enkelt och utan kostnad kan ta del av föreläsningar om exempelvis nya spännande forskningsresultat. Med öppen nätbaserad utbildning finns potential att nå nya grupper, till exempel asylsökande. Öppen nätbaserad utbildning innebär därför fantastiska möjligheter för den enskilde, men också för lärosätet som får större synlighet och genomslag för sitt arbete, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

MOOCs (Massive Open Online Courses) är nätbaserad utbildning som är avgiftsfri och öppen för allmänheten. Den här typen av utbildning öppnar upp möjligheter för människor att studera vidare, att byta karriär eller att bilda sig, under hela livet och i hela landet.

Flera svenska universitet och högskolor ger i dag öppen nätbaserad utbildning, men det behövs tydligare regler om vad som gäller och på vilket sätt utbildningen skiljer sig från lärosätenas vanliga högskoleutbildning. Därför har regeringen nu beslutat om ett särskilt kapitel om öppen nätbaserad utbildning i högskoleförordningen. Målet är att ett tydligt regelverk ska göra att utbudet av öppen nätbaserad utbildning ökar.

Beslutet har sin bakgrund i ett regeringsuppdrag till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som resulterade i rapporten Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola (2016:1).

Beslutet innebär ändringar i högskoleförordningen, förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet, förordningen för Försvarshögskolan och studiestödsförordningen.

Ändringarna träder i kraft den 1 september 2018.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.