Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson diskuterar e-dataskydd i Luxemburg

På fredag den 8 juni deltar digitaliseringsminister Peter Eriksson i telekområdet (TTE) i Luxemburg. EU-medlemmarnas it- och digitaliseringsministrar samlas för att bland annat diskutera cybersäkerhet, ePrivacy och den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation.

Under mötet i morgon kommer ordförandeskapet att presentera en lägesrapport om integritet och elektronisk kommunikation (ePrivacy) och diskutera ett förslag till en ny förordning på området.

Ministrarna ska också ta ställning till och komma överens om ett förslag till en cybersäkerhetsförordning inför förhandlingar med Europaparlamentet.

Ett annat förslag som ska diskuteras är direktivet om att bättre vidareutnyttja information från den offentliga sektorn för att stärka den datadrivna ekonomin i EU.

Ordförandeskapet kommer att informera om den preliminära överenskommelsen med Europaparlamentet om kodexen för elektronisk kommunikation och om förslaget till förordning om fritt flöde av icke-personuppgifter inom EU.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00