Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson inviger webbplats för ökad konkurrens

Idag den 12 juni 2018 inviger Peter Eriksson webbplatsen buildinginsweden.se, en sida utvecklad av Boverket som ska göra det enklare för utländska byggföretag och byggherrar som vill bygga bostäder i Sverige. Syftet är att främja konkurrensen, vilket i sin tur kan leda till fler anbud och sänkta byggkostnader.

Buildinginsweden.se ska upplysa om vad som gäller i Sverige, bland annat byggregler och avtalsvillkor. Webbplatsen ska hjälpa byggherrar/projektutvecklare och byggföretag att orientera sig genom att visualisera stegen från idé till en färdig byggnad. Boverket har kartlagt behovet med hjälp av referensgrupper och aktörer i branschen, i referensgrupperna ingår även utländska aktörer. Informationen kommer även att fortsätta utvecklas i dialog med aktörer och målgrupper.

- Det är på tiden att det finns en samlad webbplats med officiell information riktad mot utländska aktörer. Vi behöver fler företag som konkurrerar om att bygga bostäder i Sverige för att kunna upprätthålla en hög byggtakt, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00