Innehållet publicerades under perioden

-

Preliminär fördelning av välfärdsmiljarderna 2019

För att ge kommuner och landsting planeringsförutsättningar inför 2019 redovisar Finansdepartementet i dag en preliminär fördelning av de 5 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som 2019 fördelas utifrån flyktingmottagande.

Fördelningen baseras på antalet asylsökande 31 maj och antalet kommunmottagna 2014 till maj 2018. Jämfört med 2018 fördelas 2019 ytterligare 2 av de 10 välfärdsmiljarderna, totalt 5 miljarder kronor, utifrån folkmängd via anslaget för kommunalekonomisk utjämning, med ett enhetligt belopp per invånare. År 2021 kommer samtliga 10 välfärdsmiljarder fördelas per invånare via den kommunalekonomiska utjämningen.

Fördelningen fastställs formellt av regeringen efter att riksdagen behandlat budgetpropositionen för 2019.

Våren 2016 presenterade regeringen en permanent satsning på resurstillskott till kommuner och landsting med 10 miljarder kronor från och med 2017, välfärdsmiljarderna. Förslag om detta lämnades i budgetpropositionen för 2017.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00