Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Prioriteringarna inför Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd presenterade av utrikesminister Margot Wallström

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström presenterade i dag i samband med regeringens pressfika prioriteringarna inför det svenska ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd som inleds den 1 juli.

- Sverige ska som ordförande – med folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv som grund – ta ansvar för hela rådets dagordning, sade Margot Wallström.

Hon underströk att Sverige kommer att fortsätta utveckla arbetet med de svenska prioriteringarna; kvinnor, fred och säkerhet; barn och väpnad konflikt; klimat och säkerhet samt förebyggande.

Sverige i FN:s säkerhetsråd

Sverige är under 2017 och 2018 icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd. Under juli 2018 är Sverige ordförande i säkerhetsrådet för andra gången.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.