Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Proposition om anslutning till ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

Publicerad

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att Sverige ska ansluta sig till ILO-konventionen (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare.

Konventionen antogs 2011 av Internationella arbetskonferensen, Internationella arbetsorganisationens beslutande församling. Riksdagens godkännande krävs för att Sverige ska kunna ansluta sig till konventionen.

I propositionen lämnas förslag på de ändringar som krävs av lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete för att Sverige ska ha genomfört konventionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.