Innehållet publicerades under perioden

-

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 12 juni publicerats.

På mötet deltog finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad. Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget, behovet av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.

Protokollet från mötet är publicerat på stabilitetsrådets webbsida.

Finansiella stabilitetsrådets webbplats

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Niclas Alsén
Kanslichef finansiella stabilitetsrådet
Telefon 08-405 27 04