Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om extra stöd för godstransporter med tåg för miljöns skull

Publicerad

Regeringen har beslutat att avsätta 389 miljoner kronor i år och 174 miljoner kronor för 2019 för att stärka järnvägens konkurrenskraft och få fler att välja tåget för att skicka gods. Godstågsoperatörer kan söka stödet.

Järnvägar är ett miljövänligt sätt att transportera gods. Genom att erbjuda en miljökompensation vill Regeringen göra det lättare för en kund att välja att transportera sitt gods med tåg.

Stödet betalas ut till godstågsoperatörerna och ska användas till att sänka priset för kunden. Det är en förutsättning för att stödet ska beviljas. Stödet betalas efter ansökan ut retroaktivt för utfört transportarbete och baseras på antalet transporterade tonkilometer.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00