Regeringen drar upp inriktningen för arbetet med att minska och motverka segregationen med ny strategi och miljardstöd till 32 kommuner

Regeringen är fast besluten om att minska klyftorna och presenterar en långsiktig strategi för att minska och motverka segregationen. Med strategin dras riktningen upp för kommande tioårsperiod. För att förbättra förutsättningarna för kommuner i arbetet med att minska segregationen görs en miljardsatsning på 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar där medelsfördelningen presenteras i dag.

Sverige ska inte ha några områden som kännetecknas av socioekonomiska utmaningar eller några särskilt utsatta områden. Med landets första strategi i sitt slag för att minska och motverka segregation utvecklar regeringen det långsiktiga arbetet och förstärker uthålligheten i insatserna. Att minska och motverka segregationen är en högt prioriterad del av regeringens arbete för ett Sverige som håller ihop.

Regeringen har redan gjort betydande insatser för att minska segregationen och förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar. En historisk satsning görs på Polismyndigheten. Satsningar genomförs också på att stärka skolan och elevers resultat och på upprustning av hyreslägenheter i miljonprogrammen. Dessutom riktas ett statsbidrag till civilsamhällets organisationer som stöd till deras insatser för att minska och motverka segregation.

Som ett led i detta arbete har regeringen beslutat om ett långsiktigt miljardstöd till kommuner. I dag meddelar Tillväxtverket hur fördelningen av stödet till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar kommer att se ut 2018. Mellan 2020–2027 beräknar regeringen att 2,2 miljarder kronor kommer att avsättas årligen. För 2018 har 425 miljoner kronor avsatts och för 2019 är 1,35 miljarder kronor beräknat.

- Kommunerna är centrala aktörer i arbetet mot segregation. Många kommuner bedriver redan ett aktivt och strategiskt arbete mot segregation och för ökad jämlikhet. Med ytterligare statliga resurser möjliggör regeringen för kommunerna att utveckla sitt arbete, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Det nya statsbidraget ska bidra till att stärka kommunernas eget långsiktiga arbete för att förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora socioekonomiska utmaningar. Med de nya medlen kan kommunerna genomföra ytterligare prioriterade insatser. Det kan handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

I tabellen nedan presenteras de indikativa belopp som Tillväxtverket i dag meddelar att kommunerna kan ansöka om för 2018. Vidare presenteras översiktliga räkneexempel på hur medelsfördelningen kan se ut även för 2019 och 2020 och framåt. Räkneexemplen utgår från de kommuner som 2018 har möjlighet att söka bidraget, samt den fördelning av medel som Tillväxtverket indikativt redovisat för dem i år. Vilka kommuner som kan söka om bidraget och den urvalsmodell som används för att välja ut kommunerna kommer att ses över och kan komma att revideras.

Kommun

Belopp 2018*

Belopp 2019**

Belopp per år 2020–2027***

Järfälla

9 979 000

32 000 000

53 000 000

Huddinge

11 545 000

37 000 000

61 000 000

Botkyrka

10 701 000

35 000 000

57 000 000

Stockholm

50 725 000

164 000 000

269 000 000

Södertälje

10 893 000

35 000 000

58 000 000

Uppsala

16 673 000

54 000 000

88 000 000

Nyköping

9 000 000

29 000 000

48 000 000

Katrineholm

8 005 000

26 000 000

42 000 000

Eskilstuna

11 298 000

36 000 000

60 000 000

Linköping

13 808 000

45 000 000

73 000 000

Norrköping

12 988 000

42 000 000

69 000 000

Motala

8 444 000

27 000 000

45 000 000

Jönköping

12 827 000

41 000 000

68 000 000

Växjö

10 661 000

34 000 000

57 000 000

Karlskrona

9 523 000

31 000 000

50 000 000

Perstorp

6 755 000

22 000 000

36 000 000

Åstorp

7 151 000

23 000 000

38 000 000

Malmö

21 979 000

71 000 000

116 000 000

Landskrona

8 525 000

28 000 000

45 000 000

Helsingborg

13 099 000

42 000 000

69 000 000

Kristianstad

10 339 000

33 000 000

55 000 000

Halmstad

11 067 000

36 000 000

59 000 000

Göteborg

32 729 000

106 000 000

173 000 000

Uddevalla

9 014 000

29 000 000

48 000 000

Trollhättan

9 130 000

29 000 000

48 000 000

Borås

11 593 000

37 000 000

61 000 000

Filipstad

6 916 000

22 000 000

37 000 000

Örebro

13 425 000

43 000 000

71 000 000

Västerås

13 417 000

43 000 000

71 000 000

Borlänge

8 837 000

29 000 000

47 000 000

Gävle

11 106 000

36 000 000

59 000 000

Sandviken

8 244 000

27 000 000

44 000 000

* Totalt 425 miljoner kr (i beloppet ingår också administrativa kostnader). Fördelningen är indikativ. För mer information se vidare tillväxtverket.se

** Totalt 1,35 miljarder kr (i beloppet ingår också administrativa kostnader). Endast räkneexempel, baseras på de kommuner som 2018 har möjlighet att söka bidraget samt den fördelning av medel som Tillväxtverket indikativt redovisat för 2018.

*** Totalt 2,2 miljarder kr (i beloppet ingår också administrativa kostnader). Endast räkneexempel, baseras på de kommuner som 2018 har möjlighet att söka bidraget samt den fördelning av medel som Tillväxtverket indikativt redovisat för 2018.

Kontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-144 17 03
e-post till Sami Mashial, via registrator