Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen förtydligar regelverket om åldersgräns för folkhögskolan

Publicerad

Folkhögskolan kan anta en person som är yngre än 18 år till allmän kurs, om platsen finansieras på annat sätt än genom statsbidrag. Regeringen har nu fattat beslut om en ändring i regelverket för att förtydliga detta.

Folkhögskolan är i huvudsak till för vuxna som är 18 år eller äldre, och passar många som av olika anledningar exempelvis inte har avslutat gymnasieskolan. Utbildningsformen är därför en viktig kompensatorisk del i det svenska utbildningslandskapet och statsbidrag kan ges för 18-åringars plats på allmän kurs på folkhögskola.

Regeringen förtydligar nu bestämmelsen så att det tydligare framgår att 18-årsgränsen gäller när en sådan plats finansieras med statsbidrag. Varje folkhögskola kan utifrån egna förutsättningar och finansieringsmodeller anta personer som är yngre än 18 år som behöver komplettera eller slutföra sin gymnasieutbildning. Studieplatsen finansieras i så fall på annat sätt än genom statsbidrag, exempelvis genom kommunala medel.

– Det svenska utbildningssystemet ska inte bestå av återvändsgränder. Vi vill göra det tydligare för alla inblandade att kommuner och folkhögskolor kan komma överens om att erbjuda ungdomar som har hoppat av gymnasiet en plats på folkhögskolan i stället, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Ändringen i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen träder i kraft den 1 augusti 2018.

Presskontakt

Malin Appelgren
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00