Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen ger nya uppdrag för arbetsmiljöstrategin

Publicerad

Arbetet med regeringens arbetsmiljöstrategi har passerat halvtid. Regeringen har högt uppställda mål för arbetsmiljöpolitiken. Nu när strategin går in i andra halvlek har regeringen beslutat om fyra nya uppdrag som tar vidare arbetet.

Regeringen har höga ambitioner på arbetsmiljöområdet. Under mandat-perioden har resurserna inom arbetsmiljöområdet förstärkts med över 125 miljoner kronor per år. Det har bland annat inneburit att många nya arbetsmiljöinspektörer har kunnat anställas. Flera myndigheter har också fått i uppdrag att utveckla metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Den 1 juni i år påbörjade en helt ny myndighet för arbetsmiljökunskap sitt arbete.

Regeringens arbetsmiljöpolitik utgår från den arbetsmiljöstrategi som beslutades i början av 2016. Arbetsmiljöstrategin, som gäller för perioden 2016–2020, ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet och har särskilt fokus inom tre konkreta områden:

• Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.

• Ett hållbart arbetsliv

• Psykosocial arbetsmiljö

Arbetet med arbetsmiljöstrategin är nu inne i sin andra halva och regeringen har därför gett fyra nya uppdrag till myndigheterna.

Uppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid
Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap att sammanställa och redovisa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Friskfaktorerna ska kunna bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Uppdrag om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete
Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att genomföra ett pilotprojekt i form av en tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete. Tillsynsinsatsen ska ge ökad kunskap om arbetsmiljön är tillfredsställande i situationer där arbete organiseras med nya arbetsformer.

Uppdrag om redogörelse för Arbetsmiljöverkets verksamhet för resterande del av arbetsmiljöstrategin
Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att, på ett övergripande sätt, redogöra för myndighetens verksamhet för resterande del av arbetsmiljöstrategin, t.ex. när det gäller arbetet med regeringens nollvision för dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.

Uppdrag att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser
Regeringen uppdrar åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Ett särskilt fokus ska vara på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.