Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen ger uppdrag till Arbetsförmedlingen att utveckla modell för upphandlad matchning till etableringsjobb

Publicerad

Regeringen och arbetsmarknadens parter tar kliv framåt med etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Som en del i arbetet med den närmare utformningen av etableringsjobben ska nu Arbetsförmedlingen i samråd med parterna analysera förutsättningarna för och utreda utformningen av en modell för upphandlad matchning till etableringsjobb.

Den 5 mars 2018 kom regeringen och LO, Svenskt Näringsliv samt Unionen överens om att etableringsjobb bör införas. Satsningen ska fungera som en väg in på arbetsmarknaden för nyanlända och långtidsarbetslösa, som genom ett etableringsjobb ska kunna skaffa kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Etableringsjobben kommer vara en tidsbegränsad anställning i upp till två år som sedan normalt ska kunna leda till en tillsvidareanställning.
För att modellen med etableringsjobb ska fungera är det viktigt att matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare fungerar väl. Arbetsgivare som vill anställa med etableringsjobb ska få stöd i processen att hitta personer som lämpar sig för jobbet.

Regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv har kommit överens om att externa aktörer ska stå för en väsentlig del av matchningen till etableringsjobb. Regeringen har därför gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera förutsättningarna för och utreda den närmare utformningen av en modell för upphandlad matchning till etableringsjobb. I uppdraget ska Arbetsförmedlingen analysera hur tjänsten Stöd och matchning kan utvecklas och hur tjänsten kan användas tillsammans med andra insatser för att skapa en effektiv matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i nära samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.

– Att regeringen och arbetsmarknadens parter jobbar tillsammans för att stärka etablering och kompetensförsörjning på arbetsmarknaden visar på styrkan i den svenska modellen. När andra vill kasta den överbord står regeringen fast vid en vinnande modell. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Uppdraget till Arbetsförmedlingen att ta fram förslag på hur en modell kan utformas ska redovisas för regeringen senast den 30 november 2018.


För mer information, kontakta pressekreterare Natalie Sial.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00