Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen har utsett nya ledamöter till insynsrådet vid Myndigheten för delaktighet

Regeringen har utsett fem nya ledamöter till insynsrådet vid Myndigheten för delaktighet. Ledamöterna ersätter de vars förordnande gått ut.

Insynsrådets uppgift är att tillgodose behov av insyn i verksamheten, ge råd och stöd samt att bidra med kompetens och kunskap. Rådet som består av tre kvinnor och tre män, utses därför från näringsliv, organisationer och politik och ska ha intresse och kunskap om funktionshindersfrågor som Myndigheten för delaktighet arbetar med. 

Myndighetens uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Följande personer har utsetts av regeringen till insynsrådet:

Bengt Eliasson, riksdagsledamot Liberalerna.

Håkan Thomsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund.

Lisa Lindström, VD för Doberman AB.

Maria Price, kanslichef vid Rådet för främjandet av kommunala analyser.

Mikael Dahlkvist, riksdagsledamot Socialdemokraterna.

Vidare ingår Malin Ekman Aldén, myndighetschef för Myndigheten för delaktighet, som ordförande i insynsrådet.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Lena Hallengren på sociala medier

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter