Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen inför lån för körkort

Publicerad

Från och med den 1 september införs möjligheten att ta CSN-lån för körkortsutbildning. Reformen syftar till att förbättra jobbmatchningen på arbetsmarknaden.

Många lediga jobb kräver körkort och ofta är körkort också ett krav för arbeten som inte kräver längre arbetslivserfarenhet eller omfattande utbildning. Att ha körkort kan därför öka chansen till arbete. För att förbättra möjligheten att matchas mot arbete införs därför nu en möjlighet till statligt lån genom Centrala studiestödsnämnden (CSN), för utbildning för B-körkort.

- Sveriges ekonomi är stark, jobben blir allt fler och arbetslösheten sjunker. Men denna positiva utveckling hotas av att det råder stor och växande brist på arbetskraft inom många yrken. Den nya möjligheten till körkortslån kommer bidra till att fler arbetssökande får den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister.

Sammanfattning av det nya regelverket:

• Lån från CSN för B-körkortsutbildning enbart vid trafikskolor som har tillstånd från Transportstyrelsen.

• Målgruppen är vissa arbetslösa i åldern 18–47 år.

För den som har fyllt 18 år men inte 25 år, gäller att personen ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och den dag ansökan kom in till CSN delta i ett av de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgaranti för ungdomar eller under minst tre sammanhängande månader närmast före den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden deltagit i etableringsprogrammet.

För den som har fyllt 25 men inte 48 år, gäller att personen ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och ha varit det under minst sex sammanhängande månader närmast före den dag ansökan kom in till CSN och under samma tid varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

• Det högsta lånebeloppet blir 15 000 kr. Lånet kommer att betalas ut i tre delbelopp om 5 000 kr. Återbetalningen av lånet ska ske med 300 kr per månad.

• Under 2019 avses målgruppen för körkortslånet att utvidgas till unga i åldern 19–20 år som har avslutat en gymnasieutbildning.

• För att göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på avsett sätt och för att skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån har regeringen också föreslagit ändringar i lagen (1998:493) om trafikskolor och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Propositionen bifölls av riksdagen den 13 juni 2018.

Regelverket kommer att träda i kraft den 1 september 2018.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?