Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen moderniserar reglerna för varumärken och företagsnamn

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition som föreslår att reglerna om varumärken och företagsnamn moderniseras och förenklas.

Varumärken kan ofta vara ett företags mest värdefulla tillgång och de blir allt viktigare för företagens möjligheter att nå framgång. Varumärken gör det lättare för konsumenter att känna igen och välja produkter som motsvarar deras önskemål.

– Svenska företag ska kunna konkurrera på en global marknad. Därför behöver reglerna om varumärken vara enkla, förutsägbara och rättssäkra. Nu moderniserar och förenklar regeringen lagstiftningen, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Förslagen innebär att den svenska varumärkeslagen anpassas till nya EU-regler. Det förenklar för företagen som bedriver verksamhet inom EU och skapar förutsättningar för ökad export. Lagen blir också mer teknikneutral, vilket underlättar registreringen av nya märkestyper, till exempel animerade varumärken.

Varumärken måste skyddas för att behålla sitt värde. Regeringen föreslår därför att varumärkesskyddet stärks så att det blir möjligt för tullen att stoppa varor som passerar landet även om de inte ska säljas på den svenska marknaden (s.k. transit). Det ökar möjligheterna att bekämpa olaglig handel med varumärkesförfalskningar.

I stället för varumärken är det många företag som använder sitt företagsnamn som kännetecken, både för verksamheten och för de varor och tjänster som företaget erbjuder. I dag finns det ca 550 000 aktiebolag och ett stort antal handelsbolag, enskilda näringsidkare, stiftelser med flera som berörs av reglerna om skyddet för företagsnamn. Regeringen föreslår att en ny lag om företagsnamn ska ersätta den nuvarande firmalagen, som är mer än 40 år gammal. Moderniseringen av lagstiftningen gör det lättare att förstå och tillämpa reglerna, något som kommer att leda till kostnadsbesparingar för företagen.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.