Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen presenterar färdplan för fri och rättvis handel

Publicerad

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel. Därför presenteras nu en färdplan med tio utgångspunkter som beskriver regeringens arbete och hur det ska utvecklas framåt.

- En fri och rättvis handel innebär att man som konsument ska känna sig trygg med att det man handlar har tillverkats under schysta förhållanden, säger konsumentminister Per Bolund.

Färdplanen består av tio punkter som beskriver regeringens arbete för fri och rättvis handel. Däribland åtgärder inom handelspolitik, utvecklingssamarbete, jämställdhet och arbetsvillkor.

- I ljuset av de globala utmaningar vi ser, till exempel ökad protektionism, är arbetet för fri och rättvis handel viktigare än någonsin. Inte minst för att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och bekämpa fattigdom och därmed uppnå målen i Agenda 2030, säger handelsminister Ann Linde.

Förutom att redovisa regeringens arbete och ambitioner för fri och rättvis handel, ska färdplanen tydliggöra regeringens förväntan på aktörer som arbetar med dessa frågor.

- Det här är frågor som berör många olika aktörer. Vi hoppas att färdplanen ska stimulera till mer samarbete mellan alla goda krafter i samhället, säger Per Bolund.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00