Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter utredning att se över den svenska radio- och tv-lagen

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att tillsätta en utredning för att göra en översyn av radio- och tv-lagen. Maria Eka som är chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm har samtidigt utsetts till utredare.

Utredaren får i uppdrag att se över den svenska radio- och tv-lagen för att bland annat genomföra kommande ändringar i de gemensamma europeiska reglerna i det s.k. AV-direktivet. Utredningens direktiv omfattar också frågor kopplade till det förslag som branschorganisationen Utgivarna presenterat om ett utökat medieetiskt självregleringssystem.  Branschinitiativ till självreglering kan spela en viktig roll, eftersom utredaren ska se över möjligheten att använda samreglering för att genomföra direktivets regler. 

Direktivet ställer krav på grundläggande reglering av tv och beställ-tv i Europa. Ändringarna i AV-direktivet innebär bland annat möjligheter att liberalisera annonsreglerna för tv, men också ökade krav på åtgärder för skydd av minderåriga och högre krav på europeiskt innehåll i beställ-tv-tjänster, inklusive sådana tjänster som Netflix. En nyhet i direktivet är att grundläggande innehålls- och reklamregler införs också för videodelningsplattformar som t.ex. Youtube. Det ändrade direktivet förväntas antas under hösten 2018.

 

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mediepolitiken

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.