Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning som ska undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra till att öka möjligheterna att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna.

- Skattemedel ska gå till det som pengarna är avsedda för. Regeringen har sedan dag ett tagit ett fast grepp för att bekämpa både skattefusk och bidragsbrott. Det har gett resultat. Nu går vi vidare för att säkra kontrollen av de statliga utbetalningarna från välfärdssystemen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Transfereringarna inom välfärdssystemen uppgår årligen till ca 800 miljarder kronor varav de statliga transfereringarna står för cirka 88 procent, kommunerna för cirka 10 procent och arbetslöshetsförsäkringen för cirka 2 procent. Det handlar till exempel om utbetalningar av sjukpenning, bostadsbidrag, studiemedel, ekonomiskt bistånd och arbetslöshetsersättning.

Det förekommer att stöd felaktigt betalas ut till personer som inte har rätt till ersättning och arbetet med att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar har pågått under många år men måste hela tiden utvecklas.

Våra välfärdssystem är i varierande grad utsatta för kvalificerad brottslighet. När skattemedel inte går till det som de är avsedda för finns en risk att legitimiteten och förtroendet för systemen urholkas. Därför tillsätter nu regeringen en utredning som ska undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan utformas och organiseras.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag i maj 2020. Som särskild utredare utses Ann-Marie Begler som för närvarande är generaldirektör i Regeringskansliet.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00