Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vidtar åtgärder för att bekämpa hot mot demokratin

Publicerad

Att bekämpa hot mot demokratin och att stärka skyddet för centrala samhällsfunktioner är av yttersta vikt för regeringen. I dag har justitie- och inrikesminister Morgan Johansson presenterat ett antal åtgärder som kommer att vidtas.

Regeringens aviserade åtgärder ska stärka skyddet på system- och individnivå:

  • Inom kort tillsätter regeringen en utredning som ska se över straffansvaret för rasistiska symboler. Utredaren ska ta ställning till om den nuvarande lagstiftningen behöver förtydligas eller kompletteras.
  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen intensifierar sitt gemensamma arbete mot politiskt motiverad brottslighet.
  • Regeringen kommer att föreslå att ett nytt brott, blåljussabotage, införs. Brottet gör det straffbart att angripa eller störa polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård.
  • Regeringen kommer att föreslå att minimistraffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs till 1 års fängelse och maximistraffet till 6 års fängelse.
  • Regeringen kommer att tillsätta en utredning som ska se över hur fler samhällsfunktioner ska få ett förbättrat straffrättsligt skydd, bland annat sjukvårdspersonal.
  • För att ingen ska behöva känna rädsla för att engagera sig politiskt kommer regeringen att föreslå en straffskärpningsgrund för brott mot förtroendevalda eller närstående till förtroendevalda.
  • Regeringen kommer att föreslå ett antal insatser för att motverka brottslighet som syftar till att störa rättsväsendets arbete och människors vilja att delta i rättsprocessen. Det handlar bland annat om att se över och skärpa straffen för övergrepp i rättssak, mened och skyddande av brottsling.
  • I en lagrådsremiss som beslutas den 20 juni lämnar regeringen ett antal förslag som förbättrar ordningen och säkerheten i domstol. Domstolarna ska få bättre möjligheter att hindra hot, trakasserier och påverkan av brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska kunna hänvisas till en sidosal i stället för att följa förhandlingen inne i rättssalen. Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska också få större möjlighet att närvara genom videokonferens.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh