Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen vill se fler idéburna aktörer i välfärden

Publicerad

Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska definiera vad som utgör en idéburen aktör i välfärden. Med en tydligare definition ska det bland annat bli lättare för organisationerna att söka bidrag och ingå samverkansavtal med det offentliga. Syftet är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden.

- Idéburna organisationer är viktiga aktörer i välfärdssystemet. Regeringens vill att fler idéburna organisationer ska bli utförare inom välfärden och att andelen offentligt finansierad eller subventionerad välfärdsverksamhet som bedrivs av dessa aktörer ska öka, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska ta fram en definition av idéburna aktörer för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter. Syftet är att underlätta vid bland annat bidragsgivning, lagstiftning, köp av verksamhet och samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) och därigenom främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden.

- Om man jämför med till exempel USA och Tyskland har Sverige en mycket låg andel idéburna aktörer inom välfärden. Regeringens ambition är tydlig – andelen idéburna aktörer inom välfärden ska öka, säger Ardalan Shekarabi.

Regeringen vill även möjliggöra fler samarbetsmodeller för att förbättra den idéburna sektorns förutsättningar till samverkan med det offentliga. Därför får utredningen i uppdrag att ta fram riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för att ingå IOP.

Utredare blir Samuel Engblom. Han är samhällspolitisk chef och tidigare chefsjurist på TCO som disputerat i komparativ rätt. Han har även varit biträdande analyschef på Arbetsmarknadsstyrelsen. Samuel Engblom blev 2018 utnämnd till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Lunds universitet och har i sin forskning belyst bl.a. gränsområdet mellan arbetsrätt och relaterade områden, såsom migrationsrätt, socialförsäkringsrätt och skatterätt. 

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2019.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.