Seminarium: Ardalan Shekarabi tar emot Tillitsdelegationens huvudbetänkande om styrning i välfärden

Torsdag 14 juni tar civilminister Ardalan Shekarabi emot Tillitsdelegationens huvudbetänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn”. I samband med överlämningen bjuder Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationen in till ett seminarium för att presentera och diskutera betänkandets slutsatser, förslag och rekommendationer.

Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer information. Var vänliga ta med presslegitimation.

Tid: Torsdag 14 juni, kl. 14.00–16.00
Plats: Centralposthuset, aulan, plan 6, Mäster Samuelsgatan 70

Seminariet kommer webbsändas på regeringen.se.

Föranmälan krävs och görs till torkel.winbladh@regeringskansliet.se

Välkomna!

Kontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3670364
e-post till Matilda Glas, via registrator