Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpt straff för grovt barnpornografibrott och slopad preskriptionstid för de allvarligaste sexualbrotten mot barn

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot en utredning med förslag på lagändringar som stärker barns straffrättsliga skydd mot att utsättas för sexuella övergrepp.

Utredaren föreslår bland annat att:

  • Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader.
  • Bestämmelsen om grovt barnpornografibrott ändras så att kränkningen av det avbildade barnet hamnar mer i fokus vid bedömningen av om brottet är grovt. Detta tydliggör allvaret i kränkningen av det enskilda barnet.
  • Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas även om han eller hon inte haft uppsåt men varit oaktsam till att den avbildade personen är under 18 år. Straffansvaret omfattar alltså även det fallet att gärningsmannen borde ha insett risken för att det är fråga om ett barn men ändå genomför gärningen.
  • Preskription avskaffas för de allvarligaste sexualbrotten mot barn och för könsstympningsbrott om det utförts mot ett barn.

Promemorian kommer nu att skickas på remiss. Utredare har varit Hedvig Trost, byråchef vid Åklagarmyndigheten.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh