Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skärpta CFC-regler för att motverka skatteundandraganden

Publicerad

Regeringens förslag om att förstärka de så kallade CFC-reglerna lämnas nu till Lagrådet för granskning. Reglerna gäller när ett utländskt, lågbeskattat bolag ägs från Sverige och innebär att den svenska ägaren ska beskattas löpande för bolagets inkomster.

CFC-reglerna innebär att svenska delägare i utländska bolag i vissa fall beskattas löpande för bolagets inkomst. Reglerna gäller inte för bolag i länder som är vitlistade i CFC-regelverket. Den stora förändringen är att färre länder nu omfattas av den vita listan. Denna förändring görs efter en genomgång av skatteregler i de olika länderna.

- Nu går vi ett steg längre i vårt arbete med att motverka skatteundandraganden. Med detta förslag kan till exempel den som har ett bolag på Malta beskattas löpande i Sverige, om Malta-bolaget är lågbeskattat och inte är en så kallad verklig etablering, säger finansminister Magdalena Andersson.

På grund av EU-rätten finns en undantagsregel från CFC-beskattning för delägare i bolag i EU och EES. Undantaget gäller om delägaren kan visa att bolaget, i den stat där det hör hemma, utgör en verklig etablering som bedriver affärsmässigt motiverad verksamhet. Vad som är en verklig etablering avgörs efter prövning av det enskilda fallet och i slutändan av EU-domstolen.

Lagrådsremissen innehåller även andra ändringar i CFC-reglerna som ska säkerställa att de svenska reglerna lever upp till EU:s direktiv mot skatteundandragande.

Förslaget föreslås träda ikraft 1 januari 2019.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.