Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Starkare anställningsskydd för arbetstagare som vill arbeta längre upp i åldrarna

Publicerad

I en promemoria föreslås att den s.k. LAS-åldern ska höjas till 69 år. Förslaget syftar till att fler som vill ska ha möjlighet att arbeta längre och ge arbetstagare större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension. Samtidigt innebär förslaget flexiblare möjligheter för arbetsgivare att behålla personal efter uppnådd LAS-ålder.

Vi lever allt längre och det är väsentligen friska år som läggs till livet. För att klara pensioner och välfärd behöver arbetslivet förlängas. Det råder vidare stor och växande arbetskraftsbrist inom många yrken. För att bättre ta tillvara äldres kompetens och erfarenhet på arbetsmarknaden föreslår regeringen att fler som vill ska kunna arbeta längre upp i åldrarna.

I promemorian föreslås att den nuvarande åldersgränsen vid 67 år, den så kallade LAS-åldern, ska höjas till 69 år. Åldersgränsen ska höjas i två steg, 2020 höjs den från 67 till 68 år och 2023 höjs den från 68 till 69 år.
För arbetstagare blir konsekvensen att de i ökad utsträckning själva kan välja när de vill avgå med pension. De som vill och orkar får möjlighet att kvarstå i anställningen i vart fall till 69 år. Genom förlängningen av anställningsskyddet får arbetstagare ett vidgat utrymme att förbättra sin ekonomiska situation och höja sin pension.

Kravet på saklig grund för uppsägning ska gälla till 69 år och arbetstagaren får i likhet med yngre arbetstagare förmånsrätt vid turordning när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist. Den nuvarande möjligheten för arbetsgivaren att avbryta anställningen med ett skriftligt besked i samband med 67-årsdagen försvinner.
För att arbetsgivaren inte ska ha ett incitament att avbryta anställningen så fort arbetstagaren uppnår LAS-åldern ska kravet på saklig grund för uppsägning inte längre gälla efter den tidpunkten.

– För att Sverige ska klara välfärden och kompetensförsörjningen måste äldres erfarenhet tas tillvara på arbetsmarknaden. Därför vill jag ändra lagen så att fler som orkar och vill ska kunna fortsätta arbeta längre upp i åldrarna, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Förslaget bygger på Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. Förslaget kommer nu att skickas ut på remiss.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?