Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med flera förslag som syftar till att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för alla som vistas i deras lokaler.

Regeringen föreslår bland annat att:

  • Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska få större möjlighet att närvara genom videokonferens, till exempel om det kan antas att någon som ska delta i sammanträdet utsätts för påtryckningar.
  • Åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl, till exempel om det kan antas att någon som ska delta i sammanträdet utsätts för påtryckningar eller känner rädsla för åhörarna.
  • Rättens ordförande ska inte bara ska kunna utvisa störande åhörare från rättssalen utan även avvisa dem helt från domstolsbyggnaden. Det införs också en möjlighet att utvisa eller avvisa en person som utsätter en målsägande eller ett vittne för påtryckningar.
  • Straffet för brott mot förbudet att fotografera i rättssalen höjs från penningböter till böter eller fängelse i högst sex månader. Fotograferingsförbudet utvidgas så att det även omfattar fotografering in i rättssalen, till exempel genom en öppen dörr eller ett fönster.
  • För att undvika otillåten fotografering och inspelning av rättens enskilda överläggningar ska reglerna om hur åhörare får använda mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning skärpas. Huvudregeln ska vara att elektronisk utrustning ska vara avstängd och undanstoppad. Undantag ska kunna medges, till exempel för medier.
  • Fler ska omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh