Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Publicerad

Regeringen har beslutat en förordning som innebär att arbetsmarknadens parter får möjlighet att söka statsbidrag hos Arbetsmiljöverket. Syftet med bidraget är att främja att parterna deltar i att utveckla metoder för myndighetsgemensamma kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Alla som jobbar i Sverige ska ha ett tryggt jobb. Det är också viktigt att seriösa företag inte ska riskera att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten på arbetsplatsen eller som begår andra brott eller regelöverträdelser.

Regeringen har under mandatperioden vidtagit flera åtgärder för att motverka osund konkurrens i arbetslivet, t.ex.:

  • Resurserna inom arbetsmiljöpolitiken har förstärkts med 125 miljoner kronor årligen, vilket bl.a. inneburit att över 100 nya arbetsmiljöinspektörer har kunnat anställas.

  • Krav på s.k. personalliggare har införts i fler branscher och den 1 juli i år börjar kravet på månadsuppgifter på individnivå i arbetsgivar¬deklaration gälla. Syftet är att motverka svartarbete och därigenom främja en sundare konkurrens.

  • Polisen har fått bättre förutsättningar att komma åt oseriösa arbetsgivare som bryter mot förbudet att anställa personer som inte har rätt att vistas eller arbeta i Sverige genom arbetsplats-inspektioner.

  • Den 1 januari 2019 börjar en ny lag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen gälla. Syftet med den nya lagen är att få bort oseriösa aktörer från branschen genom tuffare kontroller av vilka underentreprenörer som släpps in på våra byggarbetsplatser.

  • Riksdagen har också i linje med regeringens budgetproposition för 2018 beslutat om särskilda medel för att stärka arbetet för ordning och reda på arbetsmarknaden. Totalt har 18 miljoner kronor per år avsatts för arbetet under perioden 2018–2020. Satsningen har hittills fokuserat på att stimulera samverkan mellan myndigheter.

Nu tas ännu ett steg i arbetet för ordning och reda på arbetsmarknaden genom att regeringen har beslutat en förordning som innebär att Arbetsmiljöverket får lämna statsbidrag till arbetsmarknadens parter.

Bidragen ska gå till insatser som är inriktade på att främja kunskapsutbyte och samverkan mellan arbetsmarknadens parter och sådana myndigheter som gemensamt med andra myndigheter gör kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Under 2018 kan tre miljoner kronor delas ut i bidrag. Sista ansökningsdag för detta år är den 14 september 2018.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?