Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht tar nordiska ministerrådsmöten till Haparanda

Publicerad

Mellan den 26-27 juni hålls två nordiska ministerrådsmöten i Haparanda där landsbygdsminister Sven-Erik Bucht står som värd. Det är nordiska ministrar med ansvar för regional utveckling, fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk som samlas i Haparanda för formella möten och studiebesök i närområdet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjuder in till två ministerrådsmöten under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, dels ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-R) och dels ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skog (MR-FJLS).
Eftersom dessa båda möten hålls samtidigt i Haparanda kommer de två ministerråden för första gången att mötas i en politisk diskussion om digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden. Förutom formella mötessejourer finns ett spännande program för mötesdeltagarna med studiebesök i närområdet.

Ministerrådet för hållbar tillväxt: Mötet har två teman, dels samarbete över landsgränser och dels omlokalisering av statliga jobb.

Ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skog: Mötet förväntas besluta om ett nordiskt bioekonomiprogram, och ställningstagande görs beträffande NordGens framtid. Dessutom diskuteras gränsregionala frågor, nordiska näringsrekommendationer och besöksnäringens betydelse för de areella näringarna m.m.

Boreala samarbetet
I anslutning till ministerrådsmötena anordnas ett borealaskt ministermöte den 26 juni som syftar till att stärka samarbetet inom skogsfrågor i den boreala regionen. Kanada, USA, Norge, Sverige, Finland och Ryssland ingår i det boreala samarbetet. Värd för mötet är Skogsstyrelsen.

Program:

Den 26 juni

10.00-12.00: Borealt ministermöte, arrangeras av Skogsstyrelsen. (Haparanda stadshotell)

13.00: Ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk inleds med lunch på Hulkoffgården.

14.00 – 17.00: Exkursioner med två parallella program, media är välkomna, föranmälan krävs:

  1. Företagande på landsbygden: Företagande kring rennäring och renprodukter, Liehittäjä sameby. Skogsexkursion i Veittivaara. Demonstration av skogsinventering med drönare. Besök på Pesula lantbruk.
  2. Fisketurism och traditionella fisket: Deltagarna får prova på sportfiske vid Matkakoski

Den 27 juni:

08.00-17.00: Mässa på Haparanda stadshotell. Organisationer, myndigheter kommuner, m.fl. visar upp projekt och verksamhet. Media är välkomna!

09.00-12.00: Formellt möte för ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. Haparanda stadshotell

10.30-12.00: Ministerrådet hållbar tillväxt besöker Torneå stadshus

12.00: Pressträff med Sven-Erik Bucht och närvarande ministrar. Föranmälan krävs.

14.00: Gemensamt möte för ministerråden för hållbar tillväxt och fiske, jordbruk, livsmedel och skogsbruk.

15.00-18.00: Formellt möte för Ministerrådet hållbar tillväxt

15.15-17.00: Ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk besöker Torneå stadshus.

Exkursioner:

Tid: Tisdag 26/6 kl. 14.00-17.00
Plats: Utgångspunkt från Hulkoffgården

Pressträff:

Tid: Onsdag 27/6 kl. 12.00
Plats: Haparanda stadshotell, Gulaschbaronen

Anmälan krävs och görs till Claes Nordmark tel: 072-5506709 

Presskontakt

Claes Nordmark
Politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Fakta om Nordiska ministerrådet:

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Det inrättades 1971, och det infördes regler om sammansättning, kompetens och arbetssätt på de enskilda områdena. Helsingforsavtalet från 1962 anpassades till detta. Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island är medlemmar. Härtill deltar också de självstyrande områdena Åland, Grönland och Färöarna i samarbetet, dock med en något annan status. Ordförandeskapet roterar årsvis mellan länderna.